Pierwsze spotkanie

Wizyta trwa około 1,5 godziny. Przebieg spotkania jest następujący:
 
1. Wywiad zdrowotny oraz ustalenie aktualnych nawyków żywieniowych.
 
2. Badanie na analizatorze Tanita MC-780 MA. Otrzymanie wydruku i objaśnienie wszystkich wyników.
 
3. Konsultacja z pacjentem i omówienie założeń indywidualnej diety.
 
4. Otrzymanie szczegółowych zaleceń dietetycznych dotyczących diety.
 
5. Otrzymanie zaleceń dietetycznych dotyczących schorzeń, które należy objąć profilaktyką żywieniową.
 
 
Kolejne spotkania trwają od 30 min do 60 minut. Obejmują one:
 
1. Badanie na analizatorze Tanita MC-780 MA. Porównanie wyników z poprzedniej wizyty.
 
2. Wywiad dotyczący stosowanej diety. Omówienie efektów.
 
3. Omówienie występujących problemów i korekta wprowadzonej diety.
 
4. Otrzymanie diety poprawionej.
 
5. Otrzymanie dodatkowych przepisów, które mają na celu usprawnienie stosowanej diety.