mini_669x272_00_po badaniu

 

Po badaniu

Po badaniu otrzymacie Państwo wydruk szczegółowego raportu:

 • masa ciała w kilogramach
 • indeks masy ciała BMI
 • ilość tkanki tłuszczowej w %
 • masa tkanki tłuszczowej w kg
 • masa tkanki beztłuszczowej w kg
 • masa tkanki mięśniowej w kg
 • ilość białek w kg


 • (TBW) całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • woda zewnątrzkomórkowa (ECW) w kg
 • woda wewnątrzkomórkowa (ICW) w kg
 • masa kości w kg
 • wskaźnik budowy ciała
 • wskaźnik trzewnej (wisceralnej) tkanki tłuszczowej
 • ECW/TBW
 • podstawowy wskaźnik przemiany materii (BMR) w kcal
 • wiek metaboliczny
 • segmentowy odczyt dla każdej kończyny

W miarę możliwości proszę przynieść ze sobą następujące badania:
 • cholesterol całkowity
 • LDL, HDL
 • trójglicerydy
 • glukoza
 • TSH (hormony tarczycy)
 • inne wyniki badań w zależności od schorzenia
Około 2 godziny przed wizytą:

 • nie jedz i nie pij dużo płynów
 • nie uprawiaj intensywnego sportu
 • nie smaruj kremem Twoich stóp (badanie na Analizatorze odbywa się na bose stopy)

Nie wykonasz badania podczas choroby zakaźnej, gdy masz podwyższoną temperaturę ciała.
 
 
Badanie składu ciała na Analizatorze MC-780 MA nie może być przeprowadzone u osób:

 • z wszczepionym defibrylatorem serca
 • z rozrusznikiem serca
 • z metalowymi implantami

PROSZĘ O INFORMOWANIE O TYM PRZED BADANIEM.